Bez popisku

Brno 24. - 28. července 2023

Letní škola pro učitele angličtiny je akreditována v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace (MSMT- 7883/2021-4-237).

Letní školu otvíráme na 2 úrovních – pro pokročilé na úrovni B2+/C1 a pro velmi pokročilé na úrovni C1/C1+.

Letní škola pro učitele angličtiny se zaměří na 4 oblasti:

Jazyk na úrovni B2+/C1 a C1/C1+

Jazyk jako takový – 10 hodin angličtiny na vybrané úrovni B2+/C1 nebo C1/C1+ či vyšší (lektoři přizpůsobí úroveň hodin té Vaší). Budete mít možnost procvičit si jazykovou úroveň, na které běžně neučíte, případně si úroveň své angličtiny ještě zvýšíte.
Kombinace zajímavých témat s procvičením složitějších gramatických jevů na dané jazykové úrovni a důrazem na rozšíření slovní zásoby. Témata budou vybrána tak, aby umožnila účastníkům vyjadřovat se k aktuálním událostem, prezentovat svůj názor a obhájit ho v diskuzi (např. mezinárodní politická situace, výzvy 21. století, sociální problémy, zelený úděl a udržitelný rozvoj, rozvoj technologií a jejich dopady na současnou společnost) či jim umožnila popisovat skutečnosti do detailů a používat synonymní ekvivalenty ke slovům běžně používaným (architektura a design, umění, krajina, lidské povahy, historické události). Aktivity našich lektorů Vám mohou posloužit jako inspirace pro Vaše vlastní hodiny.

Metodika/didaktika angličtiny

Metodika/didaktika angličtiny – 10 hodin zaměřených na to, jak učit a na plánování aktivit, které Vám v hodinách budou fungovat.
Ač bude mít každý metodický seminář teoretickou část, základem budou praktické ukázky a návody na aktivity, které si účastníci budou mít možnost ihned vyzkoušet, komentovat a upravovat tak, aby vyhovovali jejich studentům. Součástí bude také navazující diskuze, při které budou učitelé porovnávat teorii se zkušenostmi ze své praxe, diskutovat s kolegy i lektory a sdílet s nimi nápady a zkušenosti, aktivity a zdroje materiálů.

Czenglish

Czenglish – 4 hodiny boje s chybami, které si do angličtiny podvědomě přenášíme ze svého mateřského jazyka.
Lektorka sekce Czenglish, Simona Kalová, je spolutvůrcem předmětu Czenglish, který vyučuje na Katedře anglistiky MU. Materiály z tohoto kurzu se staly podkladem pro nové vydání knihy Dona Sparlinga English or Czenglish, již je Simona spoluautorkou. Chyby vzniklé interferencí jazyků se objevují se ve všech částech jazyka – ve větné stavbě, ve slovech a slovních spojeních, v gramatice, výslovnosti i v ortografii. V praktických cvičeních si představíte typické chyby z jednotlivých okruhů a nejefektivnější způsoby, jak je vysvětlit a opravit – tyto cvičení budete moci následně použít se svými studenty.

British/American Life and institutions

British/American Life and institutions – 4 hodiny, při kterých Vám nabídneme kromě prohloubení Vašich faktických znalostí i praktické návody, jak geografické, politické a sociologické informace prezentovat studentům zajímavou a interaktivní formou
V této části kurzu se účastníci se budou věnovat regionálnímu uspořádání jednotlivých zemí a rozdílům mezi regiony, zajímavostem z historie, politickému uspořádání, systému vzdělávání, fungování společnosti, významu náboženství. Zaměří se i na každodenní život – bydlení, způsoby trávení volného času, oslavy státních svátků a významných dní a média.

Výuka bude probíhat prezenčně v multimediálních učebnách v budově FFMU na Gorkého 7 v centru města. Bude rozdělena do tří 90minutových bloků. Během coffee breaks Vás čeká káva, koláčky a prostor k neformálnímu sdílení zkušeností.

Maximální počet účastníků kurzu je 12. Kurz budeme otvírat při minimálním počtu 8 účastníků.

Cena kurzu je 7990kč – kurz je akreditován a lze jej hradit z dotačních programů MŠMT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info