Bez popisku

Letní škola pro učitele angličtiny

Brno 15. - 19. července 2024

Letní školu pro učitele angličtiny organizujeme v rámci programu Celoživotního vzdělávání jako studium k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání).

Letní škola je určena všem učitelům angličtiny, kteří si chtějí procvičit jazykovou úroveň, na které běžně neučí, případně si úroveň jazyka zvýšit. Dalším cílem letní školy pro učitele angličtiny je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů a představení efektivních metod při výuce anglického jazyka. Program bude doplněn hodinami CzenglishBritish Life and Instituions. Podrobnosti najdete zde:

Jazyk na úrovni C1 - C1+

Jazyk jako takový – 10 hodin angličtiny na vybrané úrovni C1 nebo C1/C1+ či vyšší (lektoři přizpůsobí úroveň hodin té Vaší). Budete mít možnost procvičit si jazykovou úroveň, na které běžně neučíte, případně si úroveň své angličtiny ještě zvýšíte.
Kombinace zajímavých témat s procvičením složitějších gramatických jevů na dané jazykové úrovni a důrazem na rozšíření slovní zásoby. Témata budou vybrána tak, aby umožnila účastníkům vyjadřovat se k aktuálním událostem, prezentovat svůj názor a obhájit ho v diskuzi (např. mezinárodní politická situace, výzvy 21. století, sociální problémy, zelený úděl a udržitelný rozvoj, rozvoj technologií a jejich dopady na současnou společnost) či jim umožnila popisovat skutečnosti do detailů a používat synonymní ekvivalenty ke slovům běžně používaným (architektura a design, umění, krajina, lidské povahy, historické události). Aktivity našich lektorů Vám mohou posloužit jako inspirace pro Vaše vlastní hodiny.

Metodika/didaktika angličtiny

Metodika/didaktika angličtiny – 10 hodin zaměřených na to, jak učit a na plánování aktivit, které Vám v hodinách budou fungovat.
Ač bude mít každý metodický seminář teoretickou část, základem budou praktické ukázky a návody na aktivity, které si účastníci budou mít možnost ihned vyzkoušet, komentovat a upravovat tak, aby vyhovovali jejich studentům. Součástí bude také navazující diskuze, při které budou učitelé porovnávat teorii se zkušenostmi ze své praxe, diskutovat s kolegy i lektory a sdílet s nimi nápady a zkušenosti, aktivity a zdroje materiálů.

Tereza Talavašková je specialistka na využití IT technologií ve výuce – dozvíte se, jak si usnadnit tvorbu materiálů s pomocí nejrůznějších technologií a jak technologie využít v hodinách k aktivizaci studentů. Lucie Podroužková pro Vás nachystá hodinu s návody na využití literatury ve výuce. Zdeňka Zvoníčková seminář plný nápadů, jak využít a povzbudit kreativitu Vašich studentů. Jitka Sedláčková se specializuje na studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální rozdíly a poradí Vám, jak s nimi pracovat, abyste učení usnadnili jim i sobě.

Czenglish

Czenglish – 4 hodiny boje s chybami, které si do angličtiny podvědomě přenášíme ze svého mateřského jazyka.
Lektor sekce Czenglish, Chris Rance, je spolutvůrcem předmětu Czenglish, který vyučuje na Katedře anglistiky MU. Materiály z tohoto kurzu se staly podkladem pro nové vydání knihy Dona Sparlinga English or Czenglish, již je Chris spoluautorem. Chyby vzniklé interferencí jazyků se objevují se ve všech částech jazyka – ve větné stavbě, ve slovech a slovních spojeních, v gramatice, výslovnosti i v ortografii. V praktických cvičeních si představíte typické chyby z jednotlivých okruhů a nejefektivnější způsoby, jak je vysvětlit a opravit – tyto cvičení budete moci následně použít se svými studenty.

British/American Life and institutions

British/American Life and institutions – 4 hodiny, při kterých Vám nabídneme kromě prohloubení Vašich faktických znalostí i praktické návody, jak geografické, politické a sociologické informace prezentovat studentům zajímavou a interaktivní formou
V této části kurzu se účastníci se budou věnovat regionálnímu uspořádání jednotlivých zemí a rozdílům mezi regiony, zajímavostem z historie, politickému uspořádání, systému vzdělávání, fungování společnosti, významu náboženství. Zaměří se i na každodenní život – bydlení, způsoby trávení volného času, oslavy státních svátků a významných dní a média.

Letní školu otvíráme na 2 úrovních – pro pokročilé na úrovni C1 a pro pokročilé+ na úrovni C1/C1+.

Výuka bude probíhat prezenčně v multimediálních učebnách v budově FFMU na Gorkého 7 v centru města. Bude rozdělena do tří 90minutových bloků. Během coffee breaks Vás čeká káva, koláčky a prostor k neformálnímu sdílení zkušeností.

Maximální počet účastníků kurzu je 12. Kurz budeme otvírat při minimálním počtu 8 účastníků.

Cena kurzu je 7990kč – jako program průběžného vzdělávání jej lze hradit z dotačních programů MŠMT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info