Telč 28. července - 2. srpna 2019

V roce 2019 nabízíme kurzy pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Výuka se bude konat od 9:00 do 13:45 a zaměří se na zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby. Letos se budeme hlavně soustředit na functions – obraty a fráze používané v běžné komunikaci (omluvy, žádosti, souhlas/nesouhlas, nabídky). Na všech úrovních bude také zařazeno krátké procvičování gramatiky. Podrobný plán výuky najdete v Popisu kurzu v Obchodním centru MU.

V kurzech učí profesionální a kvalifikovaní lektoři s mnoha lety praxe.

Letos se kurzy konají během hudebního festivalu Prázdniny v Telči – můžete se těšit na Anetu Langerovou, The Tap Tap, bratry Ebeny, Lenku Filipovou nebo Hradišťan.

Pokud si nejste jistí Vaší úrovní, můžete si udělat náš rozřazovací test.

Poděkování
Za laskavou pomoc s organizací letních intenzivních kurzů děkujeme panu Jaroslavu Makovcovi a paní Jarmile Svobodové z Univerzitního střediska Telč a panu Oldřichu Zadražilovi z Telčských listů.