Nejvíce informací pro návštěvníky Telče najdete na stránkách města.

Co můžete v Telči vidět a navštívit

(text převzat z webu https://www.mistopisy.cz)

Historické jádro města Telč patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou a v neposlední řadě i to, že i nová výstavba 20. století na okrajích města respektovala hodnotné městské panoráma, které není narušeno převýšenou panelovou zástavbou.

Pomineme-li pověst z 11. století, kdy podle místní pověsti bylo město založeno kolem roku 1099, je nejvýznamnějším dokumentem o starobylosti města zápis císaře Karla IV. v jeho vlastním životopise, který dokládá existenci Telče již v roce 1335. Největšího rozmachu doznalo město za pánů z Hradce. V druhé polovině 16. století přichází do města na pozvání Zachariáše z Hradce italští stavitelé, kteří přestavují původní vodní pevnost s gotickým hradem na velkolepé renesanční sídlo. Renesanční tvář s podloubím získávají i všechny měšťanské domy na náměstí. Najdeme zde památky mimořádné hodnoty z prostředí měšťanského, církevního i šlechtického, kde se navzájem prolínají prvky gotické, renesanční, barokní i prvky pozdějších stavebních slohů, čímž se uzavřel stavební vývoj historické části města v 18. století.

V Telči si můžete prohlédnout zámek s renesanční zahradou, parkem a skleníkem, Muzeum Vysočiny, kostel sv. Jakuba, Jména Ježíš a sv. Ducha, Konvikt sv. Andělů, Jezuitskou kolej a gymnázium, galerie, Mariánský sloup, kašny, vyhlídkové věže sv. Jakuba a sv. Ducha, městské opevnění, Horní a Dolní bránu a měšťanské domy s podloubím, ale i Staré Město s kostelem Matky Boží a barokními sochami, a to vše obklopené třemi rybníky Staroměstským, Ulickým, Štěpnickým.

Státní zámek
Původní gotický hrad nechal v 2. pol. 16. století přestavět Zachariáš z Hradce v renesanční sídlo. Tuto podobu si zachoval i ve většině svých interiérů s dobovým vybavením dodnes.
Součástí zámeckého areálu je Muzeum Vysočiny, Zámecká galerie, Zámecké podzemí, zámecká zahrada a park.
www.zamek-telc.eu

Kostel a věž sv. Jakuba
Farní kostel s téměř 60 m vysokou věží byl založen současně s městem. Svou dnešní podobu dostal v polovině 15. stol. V Křížové chodbě kostela jsou umístěny pamětní desky obětem I. a II. světové války.

Kostel Jména Ježíš
Původně jezuitský kostel založený hraběnkou Františkou Slavatovou, dokončený roku 1667, postaven v barokním slohu. Kostel je nezvykle orientovaný do náměstí boční fasádou.

Kostel a věž sv. Ducha
Původně románský kostel byl přestavěn koncem 15. stol. ve slohu gotickém. Pozdně románská věž z 1. poloviny 13. století je nejstarší dochovanou stavební památkou ve městě, je vysoká 49 m.

Jezuitská kolej
Byla postavena v letech 1651–1655. Po roce 1883 zde byla škola, městské muzeum, dnes sídlo Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity Brno.

Jezuitské gymnázium
Jezuité zde v roce 1673 zřídili latinské gymnázium. Dnes sídlo ČVUT Praha.

Konvikt sv. Andělů
Původně stará sladovna, po příchodu jezuitů škola chrámové hudby, dnes Vzdělávací zařízení Telč.

Radnice
Jedná se o jednu z mála nechrámových budov v Evropě s fasádou s vysokým řádem. Vedle vstupních vrat je železná míra jednoho sáhu s vyznačením lokte a značka nadmořské výšky města 522,5 m. Na čelní stěně v podloubí je deska připomínající zápis města na seznam UNESCO v roce 1992.

Městská galerie Hasičský dům, náměstí Zachariáše z Hradce
Na místě dnešní galerie stávala goticky sklenutá brána s renesančním štítem ze 17. století. Galerie pořádá ročně několik autorských výstav.

Galerie Wimmer, náměstí Zachariáše z Hradce
Galerie obrazů od současných malířů

Telčský dům, náměstí Zachariáše z Hradce
Historie, současnost i pohádka na jednom místě
Výstava o historii a legendách z Telče a okolí, expozice vláčků, čtyřdráhová autodráha, herna
www.telcsky-dum.cz

Telčské podzemí, náměstí Zachariáše z Hradce
Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu jsou středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá téměř 150 m s interaktivní zábavně-naučnou expozicí.

Muzeum techniky Telč, Na Sádkách
Muzeum pro celou rodinu. V historickém objektu bývalé parní pily nedaleko centrálního parkoviště najdeme sbírku historických automobilů, motocyklů, velocipedů, kočárků, hraček.
www.muzeumtechnikytelc.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info