Odhlášení z kurzu

Odhlášení z kurzu je možné během prvních 3 týdnů výuky, a to v kurzech celoročních a v kurzech přípravných. V takovém případě vracíme školné na základě písemné žádosti uchazeče, snížené o již proběhlé hodiny, učebnici, pokud je v ceně kurzu, a storno poplatek ve výši 15% ze zbývající částky. V kurzech semestrových a letních není odhlášení po začátku kurzu možné. Vždy lze ale kurz přenechat 3. osobě či vyměnit za jiný v nabídce JŠ FFMU. Pokud se z kurzu odhlásíte ještě před jeho začátkem, školné Vám vrátíme v plné výši.

Z letních kurzů se můžete bezplatně odhlásit 3 týdny před jejich začátkem. Pokud se z kurzu odhlásíte později, odečteme Vám z Vámi uhrazeného kurzovného storno poplatek ve výši 15%.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info